KIOSKEN Studio er et tverrfaglig formidlingsprosjekt hvor vi inviterer inn både kunstnere, designere, forfattere og håndverkere.

Gjestekunstneren tar plass i deler av Kioskens lokale i løpet av en måned, hvor vinduene vil brukes aktivt til å stille ut prosessen av arbeidet deres i løpet av den tildelte måneden.

KIOSKEN Studio ønsker å gå i dialog med nabolaget og de forbipasserende til å få innsikt i prosessen, og underveis i prosjektet også invitere publikum inn til kunstnerpresentasjoner og arrangement i samarbeid med kunstneren. 

KIOSKEN Studio er støttet av Bergen Kommune, Kulturrådet, KORO og Vestland Fylkeskommune.

Tord Rosenberg Træen og Kevin Maung Aye

ARKITEKTUR / HÅNDVERK

01.–28.11.2021Tord Rosenberg Træen og Kevin Maung Aye ble uteksaminert fra Bergen Arkitekthøgskole våren 2021. Deres praksis er drevet av fascinasjon for og gjenoppdaging av forkastede materialer. Denne utforskingen sentrer seg rundt samspillet mellom fortid og fremtid, hånd og maskin, funksjon og følelser. Med erfaring fra arkitektur og møbel-snekkeri er prosessen til duoen drevet ut fra håndverk forankret i fellesskap og sted. Hos Kiosken Studio har de utforsket gjenbruk. Ved hjelp av dreiebenken har de omformet gratis materialer fra finn.no, mulighetenes marked. 
Foto: Johanne Karlsrud
︎
tordass

︎
sosonon0KIOSKEN STUDIO 


Visnings- og prosjektrom som opererer på tvers av kunstneriske sjangere, som også er et utsalgssted for lokal og internasjonal kunst for det bergenske publikummet.

︎︎︎MER INFO

ADRESSE


C. Sundts gate 36
5006 Bergen
Norway 

@kiosken.studio

ÅPNINGSTIDER


︎︎︎ TORSDAG 12–18
︎︎︎ LØRDAG 12–16

KIOSKEN STUDIO er støttet av Bergen kommune, Norsk Kulturråd, Vestland Fylkeskommune og KORO
︎

Visnings- og prosjektrom som opererer på tvers av kunstneriske sjangere, som også er et utsalgssted for lokal og internasjonal kunst for det bergenske publikummet.

ÅPNINGSTIDER: Torsdag: 12–18 Lørdag: 12–16