︎ C. Sundtsgate 36
Sosial/social
Newsletter
︎kiosken.studio
︎kiosken.studio.bergen 

Currently:
If They Hit Just Right
by Runa Halleraker

05.06–02.07.2021

Kiosken Studio er et tverrfaglig utstillingsprogram hvor vi inviterer ulike kunstnere, designere, forfattere og håndverkere til å ta over våre lokaler i løpet av en måned til produksjon av originalt, stedspesifikt arbeid. Publikum vil kunne følge prosessen gjennom de store utstillingsvinduene ut mot gaten. Kiosken Studio tilbyr omgivelsene innblikk i en kunstnerisk utviklingsprosess som kan oppleves fysisk, men på avstand.  

Underveis vil også publikum inviteres inn (når det lar seg gjøre) til ulike arrangement og kunstnerpresentasjoner i samarbeid med den enkelte kunstner. 


/

Kiosken Studio is a project where we invite artists/designers/
writers for a month-long studio take over to intervene in the windows and facade of our project space and create work that can enter in a dialogue with the passer-by.  As our space is a storefront we believe that it can enable an interaction with the neighbourhood.  During each residency, it will be possible to see from the outside how our guests work, transform and relate to the space they are inhabiting. 

Stine Aas

MØBELDESIGN / FURNITURE DESIGN

STUDIO TAKE OVER, MAI 11.–29.2020
Photo: Johanne Karlsrud


Stine Aas er utdannet ved Kunst og Designhøgskolen i Bergen. Siden 2015 har hun drevet sitt eget studio der hun jobber med produkt- og møbeldesign, utstillingsdesign og interiørarkitektur. Stine er interessert i de hverdagslige ritualer og ønsker å oppnå bærekraftige og langsiktige bruker-produktforhold. Hun har gjennom en rekke utstillinger bemerket seg internasjonalt og samarbeider i dag med en rekke nasjonale og internasjonale produsenter. Stine mottok i år den største designprisen i Norge, Scheiblerstiftelsens Designpris for 2019.


Under oppholdet i Kiosken skal Stine jobbe og bearbeide taurester fra Norsk Fletteri og utforske ulike produktmuligheter, som kurver, lagringsgjenstander og tepper. Dette var et prosjekt hun opprinnelig skulle utvikle til utstillingen Furnishing Utopia 2020 under New York Design Week i vår, men den ble avlyst på grunn av COVID-19.Under et besøk på den lokale taufabrikken Norsk Fletteri ble jeg inspirert av fargene og de ulike strukturene i alle taurestene. Jeg begynte å leke med tanken på å gi disse restene et nytt liv. Ved oppholdet i Kiosken Studio har jeg eksperimentert med ulike kombinasjoner og flettemetoder og brukt restene til å veve dørmatter. Restene kommer fra bestillinger til båter og fiskeindustrien, noe som betyr at de er veldig holdbare og tåler vann, og passer dermed godt til dette formålet. Dørmattene kan enkelt spyles rene med en vannslange.


                Stine Aas
Photos: Johanne Karlsrud
Photo: Johanne Karlsrud


ENGLISHStine is a furniture designer living  and working in Bergen. She develops furniture and products in collaboration with international producers, but she also works with self-initiated projects that have been exhibited worldwide.  Stine is interested in everyday rituals and wants to achieve sustainable and long term user-product relationships.  She also works as an exhibition designer and has been a concept developer for Historisk Museum, Bergen Art Book Fair, AchiZines and the Faculty for Art and Design of the University of Bergen.


During her take-over at Kiosken, Stine will be working and processing rope leftovers from Norsk Fletteri testing different product possibilities such as baskets, storage objects and rugs.  This was a project she was going to develop during the exhibition New York Design Week,  Furnishing Utopia 2020  this spring but was cancelled due to  COVID-19. 
During a visit to a local rope factory, I was inspired by all the different colours and textures of all the leftover ropes. I started playing with the idea of using this for something and I figured a doormat was the perfect place to start. These leftovers are from custom orders for boats and so on, which means they are super durable and suitable for water. You can simply spray them with a hose to wash off dirt. I like the idea of giving these leftovers new life and are currently experimenting with different combinations and braiding techniques. 


            Stine Aas
︎
Stine Aas

︎
stineaas 
Kiosken er støttet av 
Bergen Kommune, Vestland Fylkeskommune og KORO 

︎
Monday Jan 4 2021