KIOSKEN Studio er et tverrfaglig formidlingsprosjekt hvor vi inviterer inn både kunstnere, designere, forfattere og håndverkere.

Gjestekunstneren tar plass i deler av Kioskens lokale i løpet av en måned, hvor vinduene vil brukes aktivt til å stille ut prosessen av arbeidet deres i løpet av den tildelte måneden.

KIOSKEN Studio ønsker å gå i dialog med nabolaget og de forbipasserende til å få innsikt i prosessen, og underveis i prosjektet også invitere publikum inn til kunstnerpresentasjoner og arrangement i samarbeid med kunstneren.

KIOSKEN Studio er støttet av Bergen Kommune, Kulturrådet, KORO og Vestland Fylkeskommune.

Stine Aas

MØBELDESIGN / FURNITURE DESIGN

MAI 11.–29.2020Stine Aas er utdannet ved Kunst og Designhøgskolen i Bergen. Siden 2015 har hun drevet sitt eget studio der hun jobber med produkt- og møbeldesign, utstillingsdesign og interiørarkitektur. Stine er interessert i de hverdagslige ritualer og ønsker å oppnå bærekraftige og langsiktige bruker-produktforhold. Hun har gjennom en rekke utstillinger bemerket seg internasjonalt og samarbeider i dag med en rekke nasjonale og internasjonale produsenter. Stine mottok i år den største designprisen i Norge, Scheiblerstiftelsens Designpris for 2019.

Under oppholdet i Kiosken skal Stine jobbe og bearbeide taurester fra Norsk Fletteri og utforske ulike produktmuligheter, som kurver, lagringsgjenstander og tepper. Dette var et prosjekt hun opprinnelig skulle utvikle til utstillingen Furnishing Utopia 2020 under New York Design Week i vår, men den ble avlyst på grunn av COVID-19.

/

Stine is a furniture designer living  and working in Bergen. She develops furniture and products in collaboration with international producers, but she also works with self-initiated projects that have been exhibited worldwide.  Stine is interested in everyday rituals and wants to achieve sustainable and long term user-product relationships.  She also works as an exhibition designer and has been a concept developer for Historisk Museum, Bergen Art Book Fair, AchiZines and the Faculty for Art and Design of the University of Bergen.

During her take-over at Kiosken, Stine will be working and processing rope leftovers from Norsk Fletteri testing different product possibilities such as baskets, storage objects and rugs.  This was a project she was going to develop during the exhibition New York Design Week,  Furnishing Utopia 2020  this spring but was cancelled due to  COVID-19.During a visit to a local rope factory, I was inspired by all the different colours and textures of all the leftover ropes. I started playing with the idea of using this for something and I figured a doormat was the perfect place to start. These leftovers are from custom orders for boats and so on, which means they are super durable and suitable for water. You can simply spray them with a hose to wash off dirt. I like the idea of giving these leftovers new life and are currently experimenting with different combinations and braiding techniques. 


            Stine Aas
Photo: Johanne Karlsrud
︎
Stine Aas

︎
stineaas