︎ We are on the move!

Social
︎kios.ken
︎ki0sken

studio / shop
Currently closed
Back soon!

Newsletter
Blog

KIOSKEN Studio is a project where we invite artists/designers/writers for a month-long residency to intervene in the windows and facade of our project space and create  work that can enter in a dialogue with the passer-by.  As our space is a storefront we believe that it can enable an interaction with the neighbourhood.  During each residency, it will be possible to see from the outside how our guests work, transform and relate to the space they are inhabiting. 

KIOSKEN Studio er et tverrfaglig formidlingsprosjekt hvor vi vil invitere inn både kunstnere, designere, forfattere og håndverkere til å delta. Gjestekunstneren vil ta plass i den ene halvdelen av Kioskens lokale i løpet av en måned, hvor vinduene vil brukes aktivt til å stille ut prosessen av arbeidet deres i løpet av den tildelte måneden. KIOSKEN Studio ønsker å gå i dialog med nabolaget og de forbipasserende til å få innsikt i prosessen, og vil underveis i prosjektet også invitere publikum inn til kunstnerpresentasjoner og arrangement i samarbeid med kunstner.

Stine Aas

FURNITURE DESIGN

STUDIO TAKE OVER, MAY 11–29, 2020Stine is a furniture designer living  and working in Bergen. She develops furniture and products in collaboration with international producers, but she also works with self-initiated projects that have been exhibited worldwide.  Stine is interested in everyday rituals and wants to achieve sustainable and long term user-product relationships.  She also works as an exhibition designer and has been a concept developer for Historisk Museum, Bergen Art Book Fair, AchiZines and the Faculty for Art and Design of the University of Bergen.

During her take-over at Kiosken, Stine will be working and processing rope leftovers from Norsk Fletteri testing different product possibilities such as baskets, storage objects and rugs.  This was a project she was going to develop during the exhibition New York Design Week,  Furnishing Utopia 2020  this spring but was cancelled due to  COVID-19. 


During a visit to a local rope factory, I was inspired by all the different colours and textures of all the leftover ropes. I started playing with the idea of using this for something and I figured a doormat was the perfect place to start. These leftovers are from custom orders for boats and so on, which means they are super durable and suitable for water. You can simply spray them with a hose to wash off dirt. I like the idea of giving these leftovers new life and are currently experimenting with different combinations and braiding techniques. 


            Stine AasHer work will end up in an exhibition that can be looked at and experienced from outside of KIOSKEN, but during her residency, it is possible to see her at work and maybe knock on the door and hear about the process. 
Norsk

Stine er en møbeldesigner som bor og arbeider i Bergen. Hun utvikler møbler og produkter i samarbeid med internasjonale produsenter, men også selvinitierte prosjekter som er blitt stilt ut over hele verden. Stine er interessert i de hverdagslige ritualer og ønsker å oppnå bærekraftige og langsiktige bruker-produktforhold. Hun jobber også som utstillingsdesigner og har vært konseptutvikler for Historisk Museum, Bergen Art Book Fair, AchiZines og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Under oppholdet i Kiosken skal Stine jobbe og bearbeide taurester fra Norsk Fletteri og utforske ulike produktmuligheter, som kurver, lagringsgjenstander og tepper. Dette var et prosjekt hun opprinnelig skulle utvikle under utstillingen Furnishing Utopia 2020 under New York Design Week i vår, men ble avlyst på grunn av COVID-19.

Under et besøk i den lokale taufabrikken Norsk Fletteri ble jeg inspirert av alle de forskjellige fargene og strukturene i alle restene. Jeg begynte å leke med ideen om å bruke dette til noe, og jeg tenkte at en dørmatte var det perfekte stedet å begynne. Disse restene kommer fra tilpassede bestillinger for båter og fiskeindustrien, noe som betyr at de er veldig holdbare og tåler vann. Du kan bare spyle dem med en vannslange for å vaske av skitt. Jeg liker ideen om å gi disse taurestene et nytt liv og eksperimenterer for tiden med forskjellige kombinasjoner og flettemetoder.


                Stine Aas

Arbeidene til Aas vil ende opp i en utstilling som kan sees og oppleves gjennom KIOSKEN, og under hennes arbeidsopphold er det mulig å følge prosessen og vi ønsker interesserte velkomne inn til å høre mer om Stines arbeid.

︎
Stine Aas

︎
stineaas 
Kiosken is a collaboration between
Art+Folk, Pamflett and Siv Støldal
Kiosken is supported by
Bergen Kommune

︎
Sunday May 3 2020