KIOSKEN er et visnings- og prosjektrom som opererer på tvers av kunstneriske sjangere som startet som et prøveprosjekt i 2018 og ble formeldt etablert i 2020. 

KIOSKEN er også et utsalgssted for lokal og internasjonal kunst for det bergenske publikummet. 


KIOSKEN er et samarbeidsprosjekt mellom kurator Daniela Ramos Arias (artfolk), klesdesigner Siv Støldal, grafisk designer Ann-Kristin Stølan (Pamflett) og interiørdesigner Stine Aas.hei.kiosken@gmail.com