KIOSKEN StudioKIOSKEN er et visnings- og prosjektrom som opererer på tvers av kunstneriske sjangere.

KIOSKEN er også et utsalgssted for lokal og internasjonal kunst for det bergenske publikummet. 


Adresse:
C. Sundtsgate 36, Bergen 
Åpningstider:
Torsdag 12–18 & Lørdag: 12–16
KIOSKEN er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom kurator Daniela Ramos Arias (artfolk), Siv Støldal, Ann-Kristin Stølan (Pamflett) og Stine Aas.
Alle bilder av Johanne Karlsrud. Avbildet er kunstnere/designere fra siste arbeidsopphold på Kiosken: Tor Erik Bøe, Alisa Larsen, Kine Ulvestad, Audrey Hurd, Laurie Lax og Kent Fonn Skåre. Ny nettside kommer høsten 2021. 

About KIOSKEN