KIOSKEN Studio er et tverrfaglig formidlingsprosjekt hvor vi inviterer inn både kunstnere, designere, forfattere og håndverkere.

Gjestekunstneren tar plass i deler av Kioskens lokale i løpet av en måned, hvor vinduene vil brukes aktivt til å stille ut prosessen av arbeidet deres i løpet av den tildelte måneden.

KIOSKEN Studio ønsker å gå i dialog med nabolaget og de forbipasserende til å få innsikt i prosessen, og underveis i prosjektet også invitere publikum inn til kunstnerpresentasjoner og arrangement i samarbeid med kunstneren. 

KIOSKEN Studio er støttet av Bergen Kommune, Kulturrådet, KORO og Vestland Fylkeskommune.

Luke Drozd

KUNST / PERFORMANCE

02.–28.02.2022Luke Drozd is an artist from the UK now living and working in Bergen. His work takes many forms including writing, print, sound and sculpture. While seemingly disparate in nature, these forms share common interests and starting points, rooted in collecting and collage. While working at Kiosken, Luke has continued these investigations through writing and making, touching on archives, superstition, folklore and the struggles of navigating a world emerging from a global pandemic.

“This work looks at connections between seemingly unconnected things and the nature of obsession, via explorations of archives and collections.

The end of the month's exploration, research and writing, was marked by a work-in-progress performance of the work so far. This took the form of a pre-recorded vocal track with live sound-bed created using close and contact mic'ed objects from the collections.“
Foto: Johanne Karlsrud
︎
lukedrozd