KIOSKEN Studio er et tverrfaglig formidlingsprosjekt hvor vi inviterer inn både kunstnere, designere, forfattere og håndverkere.

Gjestekunstneren tar plass i deler av Kioskens lokale i løpet av en måned, hvor vinduene vil brukes aktivt til å stille ut prosessen av arbeidet deres i løpet av den tildelte måneden.

KIOSKEN Studio ønsker å gå i dialog med nabolaget og de forbipasserende til å få innsikt i prosessen, og underveis i prosjektet også invitere publikum inn til kunstnerpresentasjoner og arrangement i samarbeid med kunstneren.

KIOSKEN Studio er støttet av Bergen Kommune, Kulturrådet, KORO og Vestland Fylkeskommune.

Åsne Eldøy

KUNST/SELVPUBLISERING

01.–30.06.2020Åsne Eldøy (born in 1987, Bergen, Norway) works within the medium of photography, publications and installation. Mixing the language of looking, reading and building. In Eldøy’s artistic practice themes such as belonging and transformation are looked upon. Man made landscapes and the wonders of nature. A repeated investigation is on how mankind takes nature and creates culture. That we transform natural landscapes and create new, urban environments, which then become our homes. The approach is often poetic, yet political, seen through local communities and city development.

Co-funder of Topos Bokforlag, together with Arild Våge Berge, since 2017. Topos is to serve as a platform for publishing artist books by emerging artists and to convey a diversity of artistic practices through the book format.
Photo: Johanne Karlsrud